مطالعه بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

تکه ای از متن پایان نامه :

قضاهای حق راضی باشد علامت آن بود که خداوند-تعالی- از وی راضی می باشد.(عابدی/1392 : 271)

بعد از خود خلفی و جانشینی بهتر از من می خواهی؟… مؤلّف گوید: خواستن زندگی دنیا اگر برایت متّات و لنّات فانیه باشد بد می باشد، اگر برای تحصیل آخرت و عبادت جناب مقدس الهی باشد، آن محبّت آخرت می باشد نه محبّت دنیا، و… پس مرتبه کمال آن می باشد که آدمی به قضای الهی راضی باشد و اگر داند خدا مرگ را البته  از برای او می خواهد به آن راضی باشد، و اگر داند که حیات را برای او می خواهد به آن راضی باشد،.. و اگر ایشان (پیامبران)   زندگی دنیا را برای خود می خواستند خود را به آن مهلک عظیمه در تحصیل رضای الهی نمی انداختند. (مجلسی/1389: 282،283)

2-2-9رضا از دید گاه عرفا و نویسندگان بزرگ

2-2-9-1 ابوبکر وراق:

« و گفت مردمان سه گروه اند یکی امرا و دوم علما و سوم فقرا زیرا امرا تباه شوند معاش و اکتساب خلق تباه گردد و زیرا علما تباه شوند دین خلق رو به نقصان نهد و زیرا فقرا تباه شوند زهد و همت در میان خلق تباه گردد تباهی امرا جور و ظلم بود و تباهی علما میل دنیا بود و متابعت هوا و تباهی فقرا ترک طاعت و مخالفت رضا».(عطار/ 1336: 88)

2-2-9-2 ابونصر السراج الطوسی: «رضا مقامی می باشد سخت شریف و خدای تعالی در کتاب خود متذکر شده می باشد که رضای او از بندگانش اکبر و اقدام بر رضای بندگان از اوست. پس رضا باب الله اعظم می باشد و بهشت دنیاست. و به وسیله آن درل بنده در حکم خدای قرار گیرد و سکونت یابد. اهل رضا بر سه گونه اند: اوّل آنهایی که در ضرا اسقاط جزع از خود کنند تا شداید و سختی ها و نابایست ها و آسایش و امن و راحت بر دلشان هموار گردد. دیگر آنها که از رضای خود از خدا به رضای خدا از آنان رسند چنانکه خدای تعالی فرمود: «رضی الله عنهم و رضوا عنه» و شدت ورخاء و. منع عطاء بر آنان یکسان گردد، سوم کسانیکه از رؤیت رضای خدا از او و رضای او از خدا هم درگذرند. و این رضا آخرین مقامات سالک می باشد و هر کسی به آن نرسد ».(سراج/1382: 53).

« به آن که کتاب و سنت به ذکر رضا ناطق می باشد و امت بر آن مجتمعند و رضا بر دو گونه باشد، یکی رضای خداوند از بنده و دیگر رضای بنده از خداوند تعالی و تقدس، اما حقیقت رضای خداوند عزوجل ارادت ثواب و نعمت و کرامت بنده باشد و حقیقت رضای بنده اقامت بر فرمانهای وی و گردن نهادن بر احکام وی را. پس رضای خداوند مقدم می باشد بر رضای بنده که تا توفیق وی جل جلاله نباشد بنده مرحکم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه