ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

  • سرعتدر بازار: هنگامی که یکایده یامحصول جدید وارد بازار می­گردد، مدیریت فرآیند کسب­وکار عاملی می باشد که می­تواند سازمان را به سمت رهبر بودن سوق دهد.
  • دستیابی بهانطباق: مواجه شدن باپیچیدگی­ها و قوانین، می­تواند بسیارپر­هزینهو وقت­گیر باشد. با بهره گیری ازمدیریت فرآیند کسب­وکار می­توان این هزینه­هارا تحت کنترلنگه داشت.

2-2-6 موانع پیاده­سازی مدیریت فرآیند کسب­وکار در سازمان­ها ]27[:

 

  • تغییر فرهنگ سازمان،
  • عدم آشنایی با معضلات مربوط به طراحی فرآیندها،
  • عدم بهره گیری از نظرات کاربران سیستم به هنگام انتخاب نرم­افزار،
  • نیاز مستمر BPMبه پشتیبانی و مدیریت و ارزیابی فرآیندها.

 

 

2-3- چرخه­ی حیات مدیریت فرآیند کسب­وکار

مدیریت فرآیندهای کسب­وکار، فرآيندي منطقي براي مديريت کسب­وکار و تغييرات آن می باشد. هر فرآيند بايستی با در نظر داشتن وضع مطلوب پياده گردد و سپس در طول زمان مي­توان فرآيند مورد نظر را بهبود بخشید. اين سیاق ممكن می باشد بارها در مورد هريك از فرآيندها اجرا گردد. از اين رو، چرخه­ی حيات مدیریت فرآیند­های کسب­وکار به گونه تكرارشونده انجام می­گردد و درهر تكرار بايد ارزش افزوده­اي به فرآيند و منطق کاری آن افزوده گردد (شکل2-2). در آغاز براي اتوماسيون فرآيندهاي سازماني، بهتر می باشد فرآیندهايي انتخاب شوند که در سازمان محوريت داشته باشند و در افزايش کارايي و کيفيت سرويس­دهي به مشتريان مؤثر باشند [26]

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها