عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه

تکه ای از متن پایان نامه :

،1376). در رفتار سازمانی رضایت عبارت می باشد از خرسندی تجربه شده ناشی از ارضای خواسته یا هدف ( گری و باک[1] ،2001).

  • رضایتمندی و خشنودی به معنای اظهار نظر و قضاوت آن در مورد خرید خاصی می باشد رضایتمندی به معنای قضاوت مشتری از میزان ارزشی می باشد که دریافت نموده می باشد. رضایتمندی مشتری مزایای فراوانی برای بنگاههای اقتصادی دارد به طوری که مطالعات مختلف نشان می دهد که افزایش رضایتمندی موجب افزایش وفاداری مشتریان میگردد(امیری شاهرخ،1384: 55) .
  • پژوهش های زیادی اظهار می کنند که خشنودی، موثر از شناخت ساختار می باشد ( الیور، 1997: 26). راست و آلیور (1994) خشنودی را به عنوان پاسخ تکمیلی مشتری تعریف می کند که یک ارزیابی و یک پاسخ احساسی می باشد. این شاخصی برای عقیده مشتری از احتمال یک خدمات می باشد که به احساس مثبت منجر می گردد.
  • یکی از فواید عمده خرید آن لاین (اینترنتی)، سهولت خدمات رسانی در مفهوم دسترسی، قابلیت دستیابی به اطلاعات، زمان اندک یا نبود موانع جغرافیایی و بی نامی می باشد. بعضی پژوهش های نشان می‌دهد که مشتری های آن لاین اغلب، سهولت را به عنوان دلیل اصلی ایجاد تجارت به صورت آن لاین می دانند.

آیا کیفیت خدمات، یک رضایتمندی از خدمات (بردی ورابرتسون، 2001، کرونین و تیلر، 1992، زیتامل، 2002)می باشد علاوه بر آن، آیا خشنودی مشتری به عنوان عامل میانجی گر بین کیفیت خدمات و تمایلات رفتاری اقدام می کند که پیش بینی آینده را قوی تر کند؟ (سی بردی و هالت،

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود از لینک پایین صفحه