انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

  • در جه حساسيت قطعه براي دستگاه
  • قيمت قطعه تعويضي

2-6- مدل‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضی

2-6-1- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM[1]

مدل‌ها‌ی بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ دوم جهانی مورد توجه ریاضی دانان و   دست اندرکاران صنعت بوده می باشد .تاکید اصلی بر مدلهای کلاسیک بهینه سازی ،داشتن یک معیار (یا یک تابع هدف )می باشد بطوری که مدل مذکور می تواند در مجموع به صورت خطی ،غیر خطی ویا مخلوط باشد اما توجه محققین در دهه‌ها‌ی اخیر معطوف به مدل‌ها‌ی چند معیار (MCDM) برای سنجش تصميم‌گيري‌ها‌ی پیچیده گردیده می باشد در اینگونه تصميم‌گيري‌ها‌ ممکن می باشد به جای بهره گیری از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش بهره گیری گردد.

این مدل تصميم‌گيري به دو دسته مدل‌ها‌ی چند هدفه ([2]MODM)و مدل‌ها‌ی چند شاخصه (MADM)تقسیم می گردند .مدل‌ها‌ی چند هدفه به مقصود طراحی به کار گرفته می شوند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه