تکه ای از متن پایان نامه :

-6- احکام بازداشتگاه

علاوه بر حقوقی که برای افراد بازداشتی در فقه مقرر شده می باشد، احکامی در خصوص زندان­ها و بازداشتگاه ها هست که لازم می باشد اظهار گردد. در این قسمت به این احکام خواهیم پرداخت. مانند این احکام می توان به جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان، جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و نیز منع شکنجه افراد بازداشت شده تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان

بدون ترديد از ديدگاه شرعی واجب می باشد كه در ادارۀ بازداشتگاه ها معيارها و موازين شرعی رعايت گردد. از اينرو پرواضح می باشد كه مخلوط شدن زن و مرد در يك جايگاه خلوتی مانند بازداشتگاه، صد در صد موجب تباهی آنان خواهد گردید و اين مسئله‌ای می باشد كه بطور يقين شرع مقدس به آن راضی نيست.

در كتاب تراتيب الاداريه چنين آمده می باشد که در كتابهای سيره درمورد كيفيت مسلمان شدن عدی پسر حاتم و فرار او به منطقه شام چنين آمده می باشد: عدی وقتی كه شنيد سپاهيان اسلام به سوی او می‌آيند، آن سرزمين را ترك كرد، نيروهای پيامبر اسلام (ص) او را تعقيب می‌كردند كه به عده‌ای برخوردند، كه در ميان آنان دختر حاتم [و خواهر عدی] نيز بود، سپاهيان او را نيز با ديگر اسيران قبيله طی به اسيری گرفته و به نزد پيامبر (ص) آوردند. رسول خدا (ص) وقتی كه شنيد عدی به سوی شام گريخته می باشد، دختر حاتم را در هيچ‌گونه مشغله و كاری غیر از گفتگو و بگو و بخند ندارند، باعث اين می گردد كه نوباوگان و نوجوانان از نظر خلق و خوی و رفتار و كردار عوض شوند و اين مسئله‌ای می باشد كه بطور يقين شرع مقدس به آن راضی نيست.از اينرو، بايسته می باشد كه برای هر دسته و صنفی از بازداشتیان، جايگاه جداگانه و مخصوصی اختصاص يابد، تا به تباهكاری نيفتند. بر پايه همين واقعيت می باشد كه محل زندگی زندانيان جوان و بی‌تجربه و ساده، از محل زندگی آنانی كه مستغرق در انحراف فكری و عقيدتی، فاسد و دلبسته به مرامهای باطل و مولد كينه و دشمنی هستند، در زندان از همديگر جدا گردد. برای اينكه در اثرپذيری افراد نوجوان معاشرت مداوم با افراد فاسد مؤثر می‌باشد. از این جهت سزاوار و بلكه لازم می باشد جداسازی نوجوانان از سالمندان و جداسازی مسلمانان از كافران و ذمّيان و جداسازی زندانيان بدهكار از متهم ان قتل و سرقت به جهت دفع مفاسد می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: