تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  

 

 

نتايج بررسي در صنايع سيمان تركيه نشان مي‌دهد كه سطح مزد‌ها يكي از عوامل مهم در ايجاد كارايي تكنيكي بنگاه‌هاي سيمان در تركيه بوده می باشد.

کمپل و کملانی[1](1997)، ‌در مطالعات خود به اين نتيجه دست يافتند كه مديران عقیده دارند كه اثرات انتظاري مزد بر کوشش نيروي كار در يك بنگاه اقتصادي بشدت نامتقارن می باشد. يعني اگر مزد 10 درصد افزايش يابد مديران انتظار دارند كه کوشش انتظاري كمتر از 10 درصد افزايش يابد. همچنين اگر مزد‌ها ده درصد كاهش يابد انتظار بر آن می باشد كه ميزان کوشش نيروي كار بيشتر از 10 درصد كاهش يابد. همچنين مطالعات اين دو مؤيد آن می باشد كه تئوري‌هايي كه ارتباط بين مزد و خروج از بنگاه را بررسي مي‌كنند (همانند مدل انتخاب نامساعد و مدل گردش نيروي كار) بهتر مي‌توانند چسبندگي مزد نيروي كار سطح پائين را توضيح دهد و تأثیر مزد کارایی در تبیین تئوری سرمایه انسانی در مدل سولو و شاپیرو- استیگلیتز متفاوت می باشد. مدل مزد کارایی اظهار می دارد که کارفرما مزد کارا را به کارگران می پردازد به این مقصود که از حداکثر توان نیروی کار بهره جسته و بهره وری نیروی کار را افزایش دهد بدون آنکه به توانایی مشهود و غیرمشهود سرمایه انسانی فردی که چنین مزدی را دریافت می کند توجه داشته باشد.

برای تحلیل مزد کارا،  هانگ[2]و همکاران استدلال می کنند بدون در نظر داشتن سرمایه انسانی مشهود و غیر مشهود و لحاظ کردن آن در مدل، ارزیابی این فرضیه غلط می باشد.

يكي دیگر از مطالعات تجربي در زمينه فرضيه مزد- كارايي مطالعه هانگ، هالام، اورازم وپاترنو[3](1998) مي‌باشد. اين مولفين به اين نتيجه رسيدند كه مؤلفه‌هاي مشهود و غير قابل مشهود سرمايه انساني مي‌تواند ارتباط بهره‌وري و مزد را نشان دهد. (سرمايه انساني مشهود مانند سال‌هاي تحصيل و سرمايه انساني غير مشهود مانند مهارت و انگيزه‌هاي شخصي[4]مي‌باشد).

[1] Campbell and Kamlani(1997),The reasons for wage rigidity: evidence from a survey of firms, Quarterly Journal of economics.

[2] Huang

[3] Hung and Hallam and orazem and paterno

[4]Personal motivation

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: