عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

تکه ای از متن پایان نامه :

هتروسیکلیک (بخش دهنده هیدروژن) در افزایش حلالیت در چربی، 250 برابر بیشتر از BHT می باشد. فعالیت ایزومرهای توکوفرولی با دما وغلظت تغییر می کند. در دماهای پائین، ترتیب فعالیت آنتی اکسیدانی آنها دلتا >گاما>بتا<آلفا و در دماهای بالا آلفا>بتا>گاما<دلتا می باشد. توکوفرولها در غلظت های بالاتر از ppm 500 فعالیت پرواکسیدانی دارند.واتسون (2002)

 

به علاوه، در زمان حرارت دادن روغن های بسیار غیراشباع در دماهای بالا، آلدهید ها می توانند با فسفولیپیدها از طریق واکنش های گروه کربونیل و آمینو تشکیل کمپلکس داده وملانوفسفاتیدها را تولید نمایند که آنها خود هیدروپراکسیدها را غیرفعال می کنند. تقابل سینرژیستی لسیتین ها با آنتی اکسیدان های فنولیک نیز نظاره شده می باشد. علت بروز این ویژگی این می باشد که فسفولیپیدها می توانند یک اتم هیدروژن استخلاف آمینوی خود را به مولکول فنولیک آنتی اکسیدان که اکسید شده، بخشیده و آن را دوباره بهآنتی اکسیدان اصلی احیاء نمایند. فعالیتهای آنتی رادیکالی نیز برای لسیتین ها معرفی شده می باشد که می تواند به استخلاف هیدروکسی آمینوی PE و PC مربوط باشد. در نهایت فعالیت آنتی اکسیدانی فسفولیپیدها تحت تاثیر ویژگی های ترمودینامیک آنها، نوع گروه های فسفوریله موجود و ماهیت اسید چرب قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: