مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– فراواني وقوع (متوسط تعداد سالهايي كه بين وقوع دو بارندگي مشابه هست)

داشتن ارتباط يا نموداري كه از روي آن بتوان به ازاء تداوم‌هاي مختلف مقدار شدت بارندگي را تخمين زد از ملزومات عمده‌اي می باشد كه در طراحي سازه‌هاي آبي از آن بهره گیری مي‌گردد از طرف ديگر سازه هاي آبي مانند سيل بند، زه كش، پل‌، سد‌، جوي‌هاي جمع آوري هرز‌آب و امثال آن برحسب اهميت و حساسيت به تخريب و يا مقدار هزينه اي كه صرف احداث آن مي‌گردد يا خطراتي كه ممكن می باشد به لحاظ جاني و مالي در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحي مي شوند. بنابراين شدت يا مقدار بارندگي كه به ازاء يك تداوم معين در طراحي از آن بهره گیری مي گردد (باران طرح‌)‌ بايد مربوط به دوره بازگشت موردنظر باشد. تغييرات شدت بارندگي نسبت به دوره بازگشت يك تابع آماري – احتمالاتي می باشد كه براي هر منطقه اقليمي مقدار متفاوتي دارد. داشتن اين ارتباط نيز از ملزومات طراحي در سازه هاي آبي می باشد. از تلفيق روابط فوق مي‌توان به توابع يا نمودارهاي واحدي دست يافت كه بتوان از روي آنها مقدار شدت بارندگي را در تداومها و دوره هاي بازگشت مختلف برآورد نمود. در يك دوره بازگشت ثابت شدت بارندگي با تداوم آن ارتباط معكوس دارد. بدين ترتيب كه هرچه مدت بارش كوتاه باشد حداكثر شدتي كه مي توان از آن انتظار داشت زياد خواهد بود. برعكس بارانهاي دراز مدت از حداكثر شدت كمتري برخوردار خواهند بود. البته اين به آن معني نيست كه مثلا شدت تمام بارانهاي دو ساعته از شدت بارانهايي با

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: