تکه ای از متن پایان نامه :

 

-2- 2   طبقه بندی اتصالات فولادی (دکترفریبرز وهمکاران1379-ایمان کیانی وهمکاران,1389):

اتصالات را بطور کلی براساس سه معیار مقاومت ، سختی وشکل پذیری طبقه بندی می نمایند.

2-2-2-1  طبقه بندی اتصالات از نظرسختی  

الف) اتصالات گیردار(صلب)[1]:

اتصالاتی هستند که بطورکامل لنگر را بین تیر وستون انتقال می دهند ودر هنگام انتقال لنگر زاویه نسبی بین تیر وستون تغییر نمی کند، به بیانی دیگر درجه گیرداری (صلبیت)آن بیش از 90%  می باشد .

ب) اتصالات مفصلی[2]:

اتصالاتی هستند که مقاومتی در برابر لنگر وارده نشان نداده وآزادانه دوران می کنند .این اتصال برای انتقال نیروی برشی طرح می گردد وفرض می گردد هیچگونه لنگر خمشی در اتصال ظاهر نمی گردد ومعمولاً درجه گیرداری آن کمتر از 20% می باشد .

ج) اتصالات نیمه صلب:

اتصالاتی هستند که سختی آنها بین دو حالت گیردارومفصلی قراردارد وبخشی از لنگر را انتقال می دهند وبه عبارت دیگردرجه صلبیت آن بین 20% تا90% می باشد .

 

2-2-2-2   طبقه بندی اتصالات از نظرمقاومت       

الف)اتصالات با مقاومت کامل:

اتصالاتی هستند که ظرفیت تحمل لنگر آنها بزرگتر یا مساوی ظرفیت تحمل لنگر(لنگرپلاستیک) تیرمتصل به آن می باشد .

ب) اتصالات با مقاومت جزئی:

اتصالاتی هستند که ظرفیت تحمل لنگر آنها کمتراز ظرفیت تحمل تیر متصل به آن می باشد .

[1] -rigid joint

[2] Pin joint

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: