عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

مسینی و برون[1](2004)، به این نتیجه دست یافتند که در صنایع استرالیا این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته می باشد. اما شواهد، تئوری سرمایه انسانی را تایید می نماید. آنها در این پژوهش از صنایع در کد یک  و از روش پانل در سالهای 1984- 2000  بهره گیری نمودند.

در تابع ، متغیر  بعنوان متغیر غیرمشهود سرمایه انسانی میزان کوشش را نشان می دهد. لذا براییک متغیر پراکسی تعیین می کنیم:

لذا مدل سولو را می توانیم بصورت زیر اظهار می کنیم:

که تولید یا بهره وری، تعداد نیروی کار،  موجودی سرمایه،  مزد کارا و  برداری از متغیر های توضیحی می باشد. بر مبنای مدل شاپیرو- استیگلیتز معادله فوق را می توان بصورت زیر نوشت:

انحراف معيار بيانگر انحراف معيار مزد‌مي باشد.

در چنين شرايطي ضريب برآورد به صورت ‌به دست مي‌آيد. كه واريانس نسبت به سهم مشاغلين به صورت موزون به دست آمده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

دلالت‌هاي ضمني مدل[2]

[1] Messini and Brown

[2] Implication of the model

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه