خشونت علیه زنان :

استفاده مردان از زور و آزارهای جسمی و جنسی و روانی بر زنان برای قرار دادن آن ها بر وضعیتی بر میل و خواسته خودشان. جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، 1385، ص 35)

1-6-3- خشونت جسمی:

خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می شود که از لمس بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. (کار، 1387، ص 292)

1-6-4- خشونت جنسی:

به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی و خانوادگی، اتفاق بیافتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقۀ خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. همچنین این نوع خشونت در حیطۀ زندگی اجتماعی می تواند از سوی فرد ناشناس تحقق یابد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که برکل رفتارهای آن ها نسبت، جنس مرد تأثیر می گذارد.

1-6-5- خشونت روانی:

به رفتاری اطلاق می شود که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن و غرور او را خدشه دار کند. این رفتارها اکثراً به صورت انتقاد ناروا، توهین، فحاشی و تهدید می باشد و زنانی که مورد خشونت روانی قرار
می گیرند دچار از دست دادن اعتماد به نفس می شوند و همچنین دچار انواع افسردگی ها می شوند که موجب عدم موفقیت آن ها چه در حیطه خصوصی و چه در حیطه اجتماعی می شود.

  • روش تحقیق:

روش بررسی انجام شده شیوه ی کتابخانه ای، توصیفی تحلیلی می باشد و به منظور جمع آوری اطلاعات از کتب فارسی، انگلیسی، مقالات و منابع اینترنتی استفاده شد و سپس از آنها صورت برداری و سپس نگارش شده است.

  • محدودیت های تحقیق:

با توجه به گستردگی دامنه تحقیق از یک طرف و کمبود منابع از طرف دیگر و این که بسیاری از کتاب ها دیگر منتشر نمی شوند و یا به دلایل سیاسی و فرهنگی در دسترس نیستند محدودیت های فراوانی در زمینه گردآوری اطلاعات وجود دارد.

  • پیشینه تحقیق:

با توجه به گستردگی جرم خشونت علیه زنان و با توجه به اقدمات انجام شده از سوی سازمان ملل و عدم موفقیت کامل آن در این راستا کتاب ها و رساله ها و پایان نامه های بسیاری به بحث در مورد رفع خشونت علیه زنان و اقدامات سازمان ملل پرداخته شده است.

از مهمترین منابعی که در این تحقیق استفاده شده است کتاب «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران» نوشته مهرانگیز کار است که بیش تر از بعد جامعه شناختی به مساله خشونت علیه زنان نگاه کرده است و به طور خاص به خشونت علیه زنان در ایران اشاره دارد و راه کارهایی را برای مقابله با این پدیده پیشنهاد داده است و از دیگر منابع که در این تحقیق استفاده شده است کتاب «کالبد شکافی خشونت علیه زنان» نوشته شهیندخت مولاوردی که برگرفته از پایان نامه او بوده که در آن پس از ذکر تاریخچه ای از خشونت به تعریف آن و علل و ریشه های خشونت ، پیامدهای ناشی از آن می پردازد.

منبع استفاده شده دیگر در این تحقیق کتاب «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی» پدید آورنده، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان که در آن به حمایت از حقوق بشر زنان پرداختند و نیز به مشکلات و کمبودهای حقوقی زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است و همچنین بهره مندی از کتاب دو جلدی «نظام ارزیابی و حمایت از حقوق بشر» نوشته دکتر باقر میرعباسی و فرناز میرعباسی و رزی میرعباسی که پس از ذکر تاریخچه حقوق بشر و معرفی ارکان سازمان ملل به بررسی کنفرانس های و اعلامیه های موجود در مقابله با خشونت علیه زنان پرداخته است. از مقالاتی که در این تحقیق کاربرد بیشتری نسبت به سایر مقالات داشته است. مقاله «حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان» (نوشته حسین میرمحمد صادقی 1379) می باشد که شامل قوانین جزایی و دیدگاههای حقوقی در رابطه با خشونت علیه زنان می باشد و همچنین از منابع اینترنتی خوبی مانند «هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی
می شوند.»، «محو خشونت علیه زنان آرزویی دست نیافتنی است» و «صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند» استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت دی فایل


دیدگاهتان را بنویسید