مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

كردن.سجنه: او را زندانی كرد. سجّان: صاحب و مسئول زندان، زندانبان. سجين:شخص زندانی، (در سجين مؤنث و مذكر فرقی ندارند، هم به مرد زندانی سجين گفته می گردد و هم به زن زندانی، و در انتها آن هاء تأنيث آورده نمی‌گردد.» در ادامه اظهار  داشته می باشد که :«حبس، احتبس و حبسه، همه بمعنای جلوگيری كردن و بازداشتن هستند.حبس ضد تخليه و گشودگی می باشد. احتبسه: او را بازداشت نمود، احتبس بنفسه: خود را مقيد و پای‌بند گردانيد، اين واژه هم متعدی و هم غير متعدّی استعمال می گردد…. حبس، محبسه، محبس: اسم مكان و محل هستند و معنای بازداشتگاه می‌دهند» (ابن مقصود 1414، 44).

از مجموع آن چیز که كه گفته گردید چنين بدست می‌آيد كه مفاد و مفهوم دو واژۀ سجن و حبس عبارتست از: محدود ساختن كسی و منع او از آمد و گردید آزاد و تصرفات آزادانه. بنابراين در مكان آن ويژگی خاصی شرط نمی‌باشد و وجود بعضی امكانات و يا عدم آن تأثيری در تحقق اين نامگذاری ندارد، شرط عمده اينست كه شخص زندانی از آمد و گردید آزاد ممنوع و مقيد باشد.

در كتاب خطط مقريزی اظهار شده می باشد: زندان از نظر شرع، محبوس كردن در يك مكان تنگ نمی‌باشد، بلكه‌ عبارتست از اينكه شخص بازداشت گردد و از تصرف‌های خودخواه و آزادانه ممنوع گردد، اين بازداشت چه در خانه‌ای باشد و چه در مسجدی، و چه از اين طريق كه شخص مورد نظر را زير سرپرستی اجباری خود درآورد، و يا اينكه وكيل و مأموری را بر او بگمارند كه در همه جا با او باشد و از او جدا نشود. به همين سبب می باشد كه رسول خدا (ص) زندانی را اسير ناميده می باشد. چنانكه ابو داود و ابن ماجه از هرماس بن حبيب، و او از پدرش، روايت كرده‌اند، كه پدر هرماس گفت:شخصی را كه به من بدهكار بود نزد رسول خدا (ص) بردم «و از او شكايت كردم»، پيامبر به من فرمود: او را به همراه خود نگه‌دار و از او جدا نشو! سپس آن حضرت افزود: ای برادر تميمی تصميم داری با اسيرت چه‌كار كنی؟و در کتاب سنن ابن ماجه چنين آمده می باشد که رسول خدا(ص) بعد از آنكه به من دستور داد كه بدهكارم را با خود بازداشت كنم، در پايان روز بر من گذر كرده و فرمود: اسيرت چه‌كار كرد، ای برادر تميمی؟ (مقریزی بی تا، 99)

در عصر پيامبر اسلام اين را زندان می‌ناميدند، در زمان ابو بكر نيز چنين بود، در آن وقت محبس معيّنی برای زندانی كردن مجرم آماده نشده بود. لكن در زمان حكومت عمر كشور گسترش يافت و ملّت افزون شدند، از اينروی عمر در مكه خانه‌ای را از صفوان بن اميه به مبلغ چهار هزار درهم خريداری و آن را زندان قرار داد، و مجرمان را در آنجا حبس می‌كرد.با در نظر داشتن اين مسائل می باشد كه علماء در اينكه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: