عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه های مرد مطالعه در دمای 50 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ها به روش اندازه گیری میزان پر اکساید مورد ارزیابی قرار گرفت.که نظاره گردید آنتی اکسیدان BHA در روزهای نخست انبارش اثر آنتی اکسیدانی قابل توجهی از خود نشان نداد،در حالی که اسانس های گیاهی مورد مطالعه اثر خوبی نسبت به BHA از خود نشان دادند که در این بین اسانس دارچین اثر قویتری در راستای به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربی در نمونه ها از خود نشان داد و اسانس های میخک و رزماری از لحاظ اثر آنتی اکسیدانی به ترتیب پس از اسانس دارچین قرار گرفتند.

فصل سوم: مواد و روش ها:

3-1- مواد:

3-1-1- تهیه اسانس ها:

-اسانس آزمایشگاهی[1]: اسانس دارچین آزمایشگاهی به روش تقطیر با آب[2] و توسط دستگاه کلونجر تهیه گردید. بدین مقصود، 100 گرم پودر دارچین راکه از پوست این گیاه استحصال شده بود به همراه آب مقطر در بالن تقطیر ریخته سپس بالن تقطیر را به دستگاه کلونجر متصل کرده و تقطیر تا زمانی که دیگر به حجم اسانس اضافه نشود ادامه پیدا نمود که در پایان در حدود 1 میلی لیتر اسانس (بازده 1%) بدست آمد. پس از آن اسانس استخراج شده را توسط سولفات سدیم بدون آب آبگیری کرده و در نهایت به ظرف درب دار منتقل و تا زمان بهره گیری از آن درون یخچال نگهداری گردید.

– اسانس تجاری دارچین[3]: دو اسانس تجاری دارچین با دو برند مختلف از بازار خریداری گردید.

3-1-2- کلیه مواد شیمیایی به کار برده شده:

-کلرید آهن II[4]: که از نمایندگی شرکت مرک در ایران تهیه گردید.

– فروزین[5](3- (2پیریدیل)- 5،6دی فنیل- 1و2و4- تریازین-4و″4- دی سولفونیکاسید سدیم سالت که از  نمایندگی شرکت سیگما در ایران تهیه گردید.

– متانول که از شرکت دکتر مجللی تهیه گردید.

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه