انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد که شرايط داخلي و فرآيندهاي سازماني به گونه کامل در محيط عملياتي آن قرار گيرند.

1)از نظر ايمني

2)مسائل زيست محيطي

3)محدوديتهاي بودجه و سرمايه

4)بهره برداري نيروي انساني

5)MTBFفاصله بين دو خرابي تجهيز

6)[1]MTTRمتوسط زمان تعميرات هر تجهيز

در مقاله اي تحت عنوان کاربرد منطق فازي در مسايل تعويض (رييسي ، شهيديان ،1387) دو معياري که براي تعويض قطعه در نظر گرفته شده می باشد شامل موارد ذيل مي‌باشد:

  • درجه حساسيت قطعه براي دستگاه
  • قيمت قطعه تعويضي

درجه حساسيت قطعه بيانگر ميزان تأثير قطعه مورد نظر بر روي عملکرد دستگاه و ساير قطعات آن مي‌باشد . براي مثال در صورت عدم تعويض به موقع پيستون، سيلندر هم آسيب مي‌بيند

معيار دوم قيمت قطعه تعويضي مي‌باشد که يکي از فاکتورهاي مهم در مسايل تعويض می باشد. . خروجي مدل ” ضرورت تعويض ” مي‌باشد که بيانگر اين مطلب می باشد که در صورت عدم تعويض قطعه خط توليد چقدر متضرر مي‌گردد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )