عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

تغييرات گذشته قيمت اوراق بهادار به مطالعه قيمت‌هاي گذشته آنها پرداخته و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. تهيه الگوي تغييرات قيمت ا وراق بهادار براساس تغييرات گذشته با اين فرض صورت
مي گيرد كه روندها و الگوهاي گذشته در آينده نيز تكر ار خواهد گردید و بر اين اساس تحليل گران اوراق بهادار اميدوار به پيش بيني دقيق تغييرات آتي قيمت اوراق مي باشد(فرانسيس[1] ،1976).

3- تهيه سبد سرمايه‌گذاري

گام سوم در فرآيند سرمايه‌گذاري شامل شناسايي و تعيين دارايي‌هاي مورد نظر براي سرمايه گذاري و يافتن نسبت سرماي ه اختصاص يابنده از ثروت سرمايه گذار به هر كدام از دارايي‌هاي منتخب مي باشد. در اين مرحله، سرمايه گذاران با در نظر داشتن نتايج مراحل قبلي به بهره گیری از موارد زير در تهيه سبد مورد نظر مي پردازند:

1- تجزيه و تحليل اوراق بهادار به صورت فردي و پيش بيني تغييرات قيمت هر كدام از آنها.

اختلاف بين قيمت خريد و قيمت زماني می باشد كه دارنده اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد . اين اختلاف مي تواند سود يا زيان باشد . مجموع اين دو جزء بازده كل اورا ق بهادار را تشكيل مي‌دهد.

نرخ بازده مورد انتظار[2]

عبارتست از بازده تخميني يك دارايي كه سرمايه گذاران انتظار دارند در يك دورة آينده به دست آورند. بازده مورد انتظار باعدم اطمينان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و يا اينكه برآورده نشود(جونز، 1384).

سرمايه گذاران متخصص[3]

اين دسته از سرمايه گذاران، منابع مالي بيشتر و پايدارتري دارا مي باشند، تجربه و تخصص آنها در سرمايه گذاري بيشتر مي باشد، داراي ديد بلندمدت بوده و معمولاً به صورت مستقيم اقدام به سرمايه گذاري مي كنند (محقق).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سرمايه گذاران مبتدي[4]

اين دسته از سرمايه گذاران در مقايسه با سرمايه گذاران متخصص، منابع مالي كمتري دارند، تجربه و دانش آنها در سرمايه گذاري

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: