تکه ای از متن پایان نامه :

                                         شکل 2-7 سیستم طبقه بندی ایین نامه Eurocode3

 

 

2)حداقل طول موثر جوش گوشه(Le):

طبق آیین نامه فولاد حداقل طول موثر جوش گوشه که به مقصود انتقال نیرو به کار می رود نباید کمتر از چهاربرابراندازه ساق جوش یا 40 میلیمتر باشد .                                                                                 Le>4D>40mm

3)حداکثر اندازه ساق جوش گوشه(Dmax):

طبق آیین نامه فولاد در لبه مصالحی با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر برابر با ضخامت ورق ودر لبه مصالحی با ضخامت بیش از 6 میلیمتر برابر با ضخامت ورق منهای 2میلیمتر می باشد .

ب)  فولادهای مصرفی:

فولادهای مصرفی در سیستم های مقاوم پیش روی نیروهای زلزله بایستی دارای مقاومت نهایی کششی حداقل 3/1 برابر مقاومت حد جاری شدن باشند .

ج)   مقاومت اعضا:

مقصود از مقاومت اعضا مقاومت نهایی عضویا اتصال بوده وطبق  جدول 2-4  می باشد :

 

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: