تکه ای از متن پایان نامه :

 

 شکل ‏1‑7: نمایی از آرایش اتم کربن در فولرین.

1-1-1        نانو لوله های کربنی

در سال 1991 سومیو ایجیما[1] نانولوله­های­کربنی را به گونه کاملا اتفاقی کشف نمود ]14 و 15[. در نانولوله های کربنی، کربن ساختار لوله تو خالی یا استوانه­ای داشته و آرایش آن دقیقا شبیه به آرایش اتم کربن در گرافیت می باشد. در اصل نانولوله­های­کربنی از لوله­کردن صفحات گرافن بدست می­آیند. بسته به این که صفحات گرافن چگونه لوله شوند یکی از سه حالت موجود در شکل ‏1‑8 ایجاد می گردد. که در حالت زیگزاگ[2] دو پیوند کربن-کربن موازی محور لوله، در صندلی[3] دو پیوند کربن- کربن عمود بر محور لوله و در حالت کایرال[4] دو پیوند کربن-کربن با زاویه ای نسبت به محور لوله قرار دارند ]16[.

1-1-1        خالص سازی نانو لوله ها

نانولوله­های کربنی چند دیواره به دلیل ساختار تودرتویی که دارند در برابر اکسایش مقاوم هستند. مطالعات در این زمینه  نشان می­دهد که نانولوله­های کربنی چند دیواره در دمای حدود 700 اکسید نمی­شوند. از این خاصیت نانولوله­های کربنی چند دیواره برای خالص­سازی آن­ها بهره گیری می­گردد و آن­ها را تا 700 حرارت می­دهند و برای مدت معین در آن دما نگه می­دارند. تحت این شرایط مواد اضافی موجود در نانو لوله­های کربنی اکسید شده و نانولوله­های کربنی خالص شده­ای بدست خواهد آمد ]14[. برای خالص­سازی نانو لوله­های کربنی از اسیدهایی مثل اسید­ نیتریک[5]و اسید سولفوریک[6] بهره گیری می­گردد. البته به کمک همین مواد می­توان گروه­های کربوکسیل[7] و هیدروکسیل[8] را روی نانولوله­های کربنی نشاند، در اصل در محل تماس نانولوله­ها کربنی با اسید  گروه­های کربوکسیل و هیدروکسیل به وجود می­آید.

مقاومت الکتریکی نانولوله­های­کربنی چند دیواره در دمای 300 کلوین به گونه متوسط حدود4- 10×2/1 تا cm/Ω 4- 10×5/1 گزارش شده می باشد، در نتیجه می­توان این مواد را رسانا در نظر گرفت ]17 و 18[. مدول نانولوله­های­کربنی حدود 1000 گیگاپاسکال می­باشد ]19[. هدایت الکتریکی  این مواد 104 تا  S/m 107 می­باشد ]20[. نسبت طول به قطر نانو لوله های کربنی بسیار بالا می باشد (حدود 1000 برابر).

3 Sumio Iijima

 1Zigzag

2 Armchair

3 Chiral

1 Nitric acid

2 Sulfuric acid

3 Carboxylic

4 Hydroxyl

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه