تکه ای از متن پایان نامه :

  در آن نیروهای زلزله از حالت الاستیک بیشتر بوده وبه علت ضعف اتصالات مفصل پلاستیک در آنها ایجاد گردید .کمبود مقاومت وشکل پذیری در این اتصالات تحت بارهای رفت وبرگشتی باعث خرابی گسترده در چنین سازه ای می گردد. با مطالعه نیروهای وارد براتصال خورجینی دیده می شودکه لنگرM ونیروی برشی تیر باعث ایجاد تنش درجوش شده واین تنش که عدد نسبتا” بالایی نیز هست باعث ایجاد مشکل دراتصال می گردد زیرا لنگر وبرش هنگام انتقال از تیر به ستون در صفحه اتصال ایجاد لنگر پیچشی ونیروی برشی می کند، در ضمن به علاوه یک لنگرخمشی حول محور افقی که از محور اتصال می گذرد ایجاد می کندکه خود باعث افزایش تنشها می گردد .

 

 

 

  • اتصال نیمه صلب: در این اتصال مقداری صلبیت برای اتصال منظورشده ودر این حالت 10% لنگرانتهایی تیر به اتصال داده می گردد ومانند دو سرساده منظورمی گردد.
  • اتصال صلب : این اتصال براساس اتصال کامل تیر به ستون با انتقال کامل لنگر،بدون چرخش می باشد .

ب) انواع اتصالات براساس آیین نامه AISC:

این آیین نامه براساس تنش مجاز اتصالات را به سه دسته صلب، ساده و نیمه صلب تقسیم نموده وبراساس روش حدی اتصالات رابه دودسته کاملاً مقید ونیمه مقید تقسیم می کند .

ج) انواع  اتصالات براساس آیین نامه Eurocode3:

این آیین نامه سه نوع اتصال را اظهار می کند 1)  صلب  2)  نیمه صلب  3) مفصلی     

در این آیین نامه اتصال نیمه صلب از دو دیدگاه قاب مهاربندی شده وقاب مهاربندی نشده مورد مطالعه قرار گرفته که شکل2-7  اظهار گر این موضوع می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه