عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنایه


آب گو بگذر ز سر این خانه را
وقت گردید، ویران کن این ویرانه را

 

آب از سر گذشتن: کنایه می باشد از، نا امید شدن

 

عشق نوبت می زند بر بام قصر
کز هوس خالی کنید این خانه را

 

نوبت زدن: کنایه می باشد از آگاه کردن، بر ملا کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 16

 


به یاد آرید یاران مردن حسرت نصیبی را
شوید آسوده تا از غم دهمتان جان به آسانی
زقتلم بر سر کویت چه اندیشی چه خواهد گردید
ندیدم گل که تا بینم تو زان نیکوتری یا نه
اگر بینید بر بالین بیماری طبیبی را
بیارید ای پرستاران به بالینم طبیبی را
به شهر خویش اگر سلطان کند پنهان غریبی را
همی­بینم چو خود نالان به کویت عندلیبی را
(نشاط اصفهانی، 1379: 71)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن

بحر شعر: هزج مثمّن سالم

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: نصیبی، طبیبی، طبیبی، غریبی، عندلیبی

تکرار قافیه: کلمه”طبیبی”در محل قاقیه تکرار شده می باشد.

شعر مردّف می باشد و ردیف، تأثیر نمای مفعولی  “را” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: نصیب، طبیب(1)  دانم، بینم(4)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (1،2) مصوت بلند ی (4، 1)

ب)واژگانی

لغات عربی: حسرت، طبیب، غم، قتل، سلطان، غریب، عندلیب

ترکیب های اضافی: شهر خویش

ترکیب های وصفی: مردن حسرت نصیب

حسرت نصیب: از ترکیبات ویژه سبک هندی می باشد و این شعر ماهیت وقوعی دارد.

 

اسم ذات

عناصر طبیعی: گل

انسانی: طبیب، پرستار، سلطان

حیوانات: عندلیب

جایها: کوی، شهر

اسم معنی: یار، حسرت، جان، غم، قتل

ج)نحوی

جمله ها به شکل کوتاه  نوشته شده می باشد، مقدم کردن فعل بر نهاد و سایر اجزای جمله: شوید آسوده تا از غم دهمتان جان به آسانی، مقدم کردن متمم بر سایر اجزای جمله: زقتلم بر سر کویت چه اندیشی چه خواهد گردید یا: به شهر خویش اگر سلطان کند پنهان غریبی را ، کاربرد فعل مضارع اخباری به شکل قدیمی: همی­بینم، حذف ب از مضارع التزامی: آرید،کند، دانم، بینم، اتصال ضمیر مفعولی به فعل: دهمتان، کار برد مکرر تأثیر نمای مفعولی را

2-سطح ادبی

تجاهل العارف


ندیدم گل که تا دانم تو زان نیکو تری یا نه

همی بینم چو خود نالان به کویت عندلیبی را

 

مراعات النظیر: بالین، بیمار، طبیب(1) طبیب، پرستار، بالین(2) گل، عندلیب(4)

تضاد: بیمار، طبیب(1)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: