تکه ای از متن پایان نامه :

کاربردی، اسناد و دیگر منابع اطلاعات، تعریف نمود]12،16،17[. در واقع مدیریت فرآیند کسب­وکار، در نتیجه­ی همگرایی بسیاری از روندها مانند مدل­سازی فرآیند کسب­وکار، مدیریت کیفیت، مدیریت تغییر، محاسبات توزیع شده، مدیریت گردش کار و مهندسی مجدد کسب­وکار می باشد به وجود آمده می باشد]12،18[.

 

سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار بر اساس توسعه در دو حوزه­ی فن­آوری اطلاعات و کسب­وکار بنیان نهاده شده می باشد. مهم­ترين قسمت­ها در حوزه­ی كسب­وکار، مديريت كيفيت فراگير و مهندسي مجدد كسب و كار می باشد. در حوزه­ی فن­آوری اطلاعات انواع مختلف سيستم­هاي اطلاعاتي مانند برنامه ریزی منابع سازمان، سيستم­هاي مديريت جريان كار، سیستم­هاي برنامه­ريزي پيشرفته و …بر روي سيستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثير مي­گذارند. همراه با اين پيشرفت كلي، BPM در آغاز به عنوان خودكار كننده­ی فرآيندهاي داخلي شركت اقدام می­کند، سپس از طريق ديجيتالي كردن زنجيره­ی تأمين، خارجي محور می­گردد [20]. بعضی از محققین بر این عقیده هستند که مدیریت فرآیند کسب­وکار، سیستم محدودی می باشد که با ادغام محیط درونی سازمان با گروه­های محدودی از ذی­نفعان به فعالیت می­پردازد، حال آن که بعضی دیگر بر این عقیده استوار هستند که مدیریت فرآیند کسب­و کار، سیستمی با دامنه فعالیت بسیار گسترده و عواملی زیرا فرهنگ، دولت و عوامل استراتژیک بین­المللی بر روی آن تأثیر مستقیم یا گاهاً غیر مستقیم دارد ]23[.

سیستم­هاي BPMS تنها ابزار مبتنی بر فن­آوري اطلاعات هستند که بخشی از چرخه­ی مدیریت فرآیندهاي کسب­وکار را اجرا می‌کنند.  بخش دیگري از این چرخه مبتنی بر تئوری­هاي مدیریتی و فرآیندي مانند: انتخاب شاخص‌های کلیدي براي ارزیابی فرآیندها، تعیین اولویت استراتژیک فرآیندها براي پیاده‌سازی ، تعیین مکانیزم­های اصلاح و یا تغییر فرآیندها و مرتبط کردن شاخص‌های کارایی با اهداف سازمانی می گردد [3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براساس رویکردهای نظری، مدیریت فرآیند کسب­وکار با دارا بودن قابلیت­های پویا، فرآیندهای کسب­وکار موجود در سازمان را ادغام کرده و آن­ها را با محیط سازمانی یکپارچه می­کند ]24،25[.

مديريت فرآيند کسب­وکار نوعی مديريت تغيير و روش­شناسی استقرار سيستم می باشد که به درک و مديريت مستمر فرآيندهای کسب­وکار

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه