عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

تکه ای از متن پایان نامه :

تبلیغات موفق و مؤثر:

تبلیغات موفق و مؤثر نیازمند رعایت یک سری اصول و قواعدی می باشد که در شکل (2- 9) آمده  می باشد.

 

 

 

2-1-3 -3 3 : فروش شخصی:

فروش شخصی در بعضی از مراحل خاص فرایند خرید و مخصوصاً برای ایجاد رجحان انتخاب در خریداران و توجیه کردن و  وادار کردن شان به اقدام مؤثرترین ابزار پیشبردی می باشد. (کاتلر و آرمسترانگ، 1379 : 597)

فروش حضوری، ارتباط حضوری دو طرفه بین نماینده شرکت و یک خریدار بالقوه می باشد. وظیفه فروشنده آن می باشد که به شکل صحیحی نیازهای خریدار را درک کند. آن را با محصول یا محصولات شرکت مقایسه و سپس مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه