عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

فرآيند ANP داراي چهار گام اصلي می باشد:

گام1، ساخت مدل و ساختمند کردن مدل[1]: مسئله بايستي بطور واضح بيان شده و همانند يک شبکه به يک سيستم معقول تجزيه گردد. ساختار را مي‌توان به وسيله نظرات افراد تصميم‌گيرنده از طريق طوفان مغزي يا روش‌هاي مناسب ديگر حاصل نمود.

گام2، ماتريس‌هاي مقايسات زوجي و بردارهاي اولويت[2]: در ANP و AHP عناصر تصميم‌گيري در هر ترکيب به صورت زوجي به نسبت اهميت خود با معيارهاي کنترل و با خود نيز بصورت زوجي به نسبت مشارکت آنها در دسترسي به آرمان، مورد مقايسه قرار مي‌گيرند. از افراد تصميم‌گيرنده مجموعه‌اي از مقايسات پرسيده مي‌گردد که در آن دو عنصر يا دو جزء در يک زمان، برحسب اينکه چگونه به معيار مخصوص به خود کمک مي‌کنند، مورد مقايسه قرار خواهند گرفت. به علاوه اگر ارتباطات دروني بين عناصر يک جزء وجود داشته باشد، از مقايسات زوجي بايستي بهره گیری نمود و بردار ويژه‌اي را مي‌توان براي هر عنصر که نشان دهنده تاثير آن بر ديگر عناصر می باشد، بدست آورد. مقادير اهميت نسبي به وسيله مقياس 1 تا 9 مشخص مي‌شوند که در آن امتياز 1 بيانگر اهميت يکسان بين دو عنصر و امتياز 9 نشان دهنده بردارهاي اولويت محلي به تناسب در ستون‌هاي ماتريس وارد مي‌شوند

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )