انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

  • تعميرات پيشگويانه[1]

روش‌ها‌ي نگهداري و تعميرات از دیدگاه دیگر مي‌توان به 4 بخش تقسيم نمود: تعميرات اصلاحي، تعميرات مبتني برزمان، تعميرات مبتني بر شرايط و تعميرات پيشگويانه. مسأله انتخاب سياست مناسب تعميرات را مي‌توان به نوعي يک مسأله تصميم گيري چند معياره (MCDM) دانست (شهانقي ، شفيعي  ، جهان،1387)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و از کارافتادگي وسيله گردد. در نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط، با نظارت مداوم يا دوره اي بر شرايط ماشين آلات، در مورد وضعيت دستگاه قضاوت مي‌گردد. با بهره گیری از اين قضاوت، قبل از ايجاد حادثه، منبع اشکال شناسايي شده و اقدامات پيشگيرانه به مقصود رفع دليل شکست، انجام مي‌پذيرد.

در نت(نگهداری وتعمیمرات) مبتني بر شرايط، با انجام بازرسي‌ها‌يي در فواصل زماني ثابت، شرايط هر ماشين به گونه مجزا تحت نظر قرار مي‌گيرد تا بتوان ارزش مقداري سلامت ماشين را تعيين نمود. بررسي شرايط ماشين، شامل اندازه گيري پارامترهاي مورد نظر و مقايسه آنها با حداکثر سطح قابل قبول مي‌باشد. همچنين ميتوان طریقه خرابي را با انجام عمليات برون يابي  به روي داده‌ها‌ي انداز ه گيري شده، مشخص نمود و با بهره گیری از آن، زمان بروز شکست ماشين و در نتيجه زماني که لازم می باشد ماشين تحت معاينه فني يا تعمير قرار گيرد، تخمين زد.

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )