مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

در نهايت بر اساس سوالات واهداف تحقيق، فرضيه‌ها تدوين گشت:

فرضیه اصلی : بین توسعه اقتصادی و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

فرضیات فرعی :

بين افزایش درآمد سرانه کشورو میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

بين افزایش بهره وری و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

 

آماري) به صورت سرشماري وجود ندارد. بنابراين انتخاب نمونه و روش نمونه گيري براي تحقيق ضروري مي باشد تا اطلاعات بدست آمده از تحليل داده هاي نمونه آماري را به جامعه تعميم داد. تعداد کارکنان شرکتهای فعال در بورس 1000 نفر می باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول زیر( کوکران) انتخاب می گردد.حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 نفر می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه