عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

ی را زندانی كرد» (ابی داود 1371،282: 2). در كتاب­های حديثی روايات ديگری نيز با همين مضمون هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-4 عقل

بازداشت موقت از نظر عقل نيز مشروعيت دارد و توضيح آن نيز به گونۀ فشرده، از اين قرار می باشد:عقل حكم می‌كند بر اينكه حفظ نظام و كيان اجتماع واجب و لازم می باشد، و بايد حقوق و مصالح عمومی مورد حمايت و پاسداری قرار بگيرد، پر واضح می باشد كه‌اين غرض حاصل نمی‌گردد غیر از از طريق ايجاد يك حكومت نيرومند و عدالت پيشه‌ای كه مورد اطاعت مردم باشد، و مصالح عمومی را تأمين کند .محبوس كردن شخص متهم ی که در مظان اتهام می باشد نيز هر چند كه به ضرر شخص اوست و با اين قاعده كه هر كسی بر جان و مال و ديگر شئون زندگی خود مسلط می‌باشد منافات دارد، لكن از طرف ديگر آزاد گذاشتن او در بعضی مواقع ممکن می باشد امنيت همگانی را تهديد كرده و حقوق ديگران را ضايع ‌گرداند. با در نظر داشتن اين واقعيت می باشد كه عقل سليم حكم می‌كند به اينكه رعايت مصالح عمومی جامعه بر رعايت مصالح افراد، مقدم می‌باشد، و شخص متهم  را به خاطر حفظ مصالح عمومی و تعیین تکلیف او، بايد محبوس و محدود كرد.البته این محدودیت آزادی بایستی تحت شرایط خاصی باشد.

در نهایت می توان بیان نمود که هر چيزی كه عقل به آن حكم كند، شرع نيز به آن حكم می‌كند. بنابراين با در نظر داشتن همه آن چیز که كه گفته گردید، مشروعيت بازداشت موقت ثابت گرديد، نه تنها مشروعيت آن به ثبوت رسيد، بلكه اجمالا ضرورت آن نيز ثابت گردید.

 

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت

هدف اصلی از وضع احكام شرعی در واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی می‌باشند، و هيچ تكليف شرعی بدون ملاك و گزاف نمی‌باشد، هر چند كه ما نتوانيم آن مصالح و مفاسد واقعی را درك كنيم. در اين زمينه توجه و دقت در حديثی كه از امام رضا (ع) روايت شده لازم به نظر می‌رسد.

در كتاب «علل الشرايع» از امام رضا (ع) روايت شده می باشد كه در جواب نامه­ی محمد بن سنان ، چنين نوشت:«نامه تو بدستم رسيد، در آن ياد كرده بودی كه بعضی از مسلمانان و اهل قبله چنين می‌پندارند كه خداوند تبارك و تعالی هيچ چيزی را حلال و يا حرام نكرده می باشد، مگر فقط به اين علت كه بندگان او در برابرش متعبد شوند. [يعنی حلال و حرام خدا و تكاليف بندگان هيچ‌گونه تابع مصالح و مفاسد واقعی نيستند، صرفا برای تحصيل تعبد و فرمانبرداری مخلوقات می‌باشد.]گوينده اين سخن از راه راست بسيار بدور افتاده و دچار آفت و زيانی آشكار گرديده می باشد.بدليل اينكه اگر چنين می‌بود [كه احكام خدا تابع مصالح و مفاسد نمی‌گردید]

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: