عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

ب) خود نظارتی: شخص به ساز و کارهایی جهت نظارت بر خود ومیزان دست یابی به اهدافش نیاز دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

راهبردهای برنامه ریزی: شامل تعیین هدف برای یادگیری مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید می باشد. واترمن پی تر[1] اظهار می کند که افراد موفق کسانی هستند که خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه را تشخیص می دهند و معرفی می نمایند و راهبردها را طرح ریزی می کنند. مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این می باشد که یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد(به نقل از سیف، 1389).

فراشناخت با مفهومي كه در روان شناسي شناختي جديد مطرح شده می باشد به عنوان يكي از مولفه هاي مهم شناخت و همچنين ارتباط آن با يادگيري و پيشرفت تحصيلي، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده و به تدريج برخي مفاهيم مرتبط با آن نيز پا به عرصۀ متغير هاي پژوهشي در تحقيقات مربوط به آموزش و يادگيري نهاده اند.

اونيل و عابدي(1996) ضمن توضيح فراشناخت و تمايز قايل شدن بين فراشناخت صفتي و فراشناخت حالتي، فراشناخت صفتی را به صورت ” نظارت متناوب و آگاهانه فرد بر خود به مقصود بررسي ميزان دستيابي به اهدافش و در صورت لزوم توانايي انتخاب و به كارگيري راهبردهاي متفاوت”، و فراشناخت حالتي را به صورت حالتي گذرا در موقعيت‌هاي ذهني كه از لحاظ شدت، متغير می باشد، در طول زمان تغيير مي كند و با ويژگي هاي برنامه ريزي، خود بازبيني، راهبردهاي شناختي يا عاطفي و خودآگاهي شناخته مي گردد؛ تعريف كرده اند.

براساس اين تعريف، آگاهي فرد از خود شامل موارد زير مي گردد: الف- برنامه ريزي: شخص بايد داراي هدف و برنامه‌اي براي رسيدن به آن باشد (چه اين هدف برايش تعيين شده باشد و چه خود انگيخته باشد).
ب- خودبازبيني: شخص به ساز و كارهايي جهت نظارت بر خود و ميزان دستيابي به اهدافش نياز دارد. ج- راهبرد شناختي: شخص بايد از يك راهبرد شناختي يا عاطفي براي نظارت بر فعاليت هاي ذهني خود اعم از فعاليت هاي حيطه وابسته، و فعاليت‌هاي مستقل از حيطه، برخوردار باشد. براي مثال، پيدا كردن نكته اصلي، يك راهبرد شناختي حيطه وابسته می باشد. د- آگاهي: شخص از فرايند شناختي خود آگاهي دارد.

12-2 ارتباط مهارت های فراشناختی و عملکرد

به عقیده روان شناسان شناختی، به ویژه کسانی که در چارچوب پردازش اطلاعات کار می کنند، فرآیندهای فراشناختی بر عملیات اجرایی، طراحی عملکرد ، بازبینی، وارسی و تنظیم رفتارها و جهت حل مسئله تاثیر می‎گذارند. پس فراشناخت با خود نظم بخشی ارتباط مثبت و معنی داری داشته و با اهمال کاری ارتباط منفی را مسئول شکل دهی باورهای فراشناخت وراهبردهای اجرایی می داند. به خصوص زمانی که (S-REF)  توسط احساس های خود کار ، تحریک می گردد. ارزیابی از نظر فرد نکته مهمی می‌باشد فوری ترین نتیجه راهبرد مقابله‎ای در مدل (S-REF)آن می باشد که بر کارکرد های پردازش سطح پایین تر اثر می گذارد واین کار موجب می گردد که منابع شناختی برای فعالیت خود نظمی

[1]. Waterman & Peters

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان