تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

در مطالعات جدید فراشناخت دارای دو عنصر مستقل، اما مرتبط با یکدیگر می باشد؛ یکی دانش فراشناختی و دیگری کنترل فراشناختی(دیسوت و رویرز، 2006؛ سانگر[1]، 2007).

الف- دانش فراشناختی

دانش فراشناختی به دانش و باورهایی که شخص دربارۀ منابع شناختی خود در یک حیطه، اینکه چقدر خوب در آن حیطه اقدام می کند، راهبردها و روش‌های اکتشافی که می تواند بهره گیری کند، و ماهیت آن حیطه دانش تصریح دارد (فلاول، 1987).

به بیانی دیگر، دانش فراشناختی به دانش کسب شده در مورد فرآیندهای شناختی– دانشی که می تواند برای کنترل فرآیندهای شناختی مورد بهره گیری قرار گیرد- اطلاق می گردد. دانش فراشناختی قابل اظهار کردن می باشد و نسبتاً ثابت می باشد به گونه ای که امکان اندیشیدن در مورد فرآیندهای شناختی و بحث با دیگران را فراهم می کند، اما ممکن می باشد اشتباه پذیر، غیر واقعی یا مبتنی بر الگوهای ساده لوحانه باشد.

چنین دانشی از خود ذهنی- خواه واقعی یا غیر واقعی- اثر مهمی بر رفتار شناختی دارد و ممکن می باشد از طریق مشارکت در فعالیت های کلاسی روزانه تشکیل گردد. این شکل از دانش فرد در مورد فرآیندهای فکری خود اغلب به عنوان یک دانش دیر تشکیل شونده توصیف شده می باشد یعنی فراگیر بایستی به عقب برگردد و فرآیندهای شناختی خود را به عنوان اهداف تفکر و اندیشه مورد ملاحظه قرار دهد (براون، 1987؛ به نقل از نیاز آذری، 1382).

رشد این جنبه از تفکر برای گسترش مهارت های مطالعه دانش آموزان و توانایی آنها در حل مسأله مهم می باشد. این مهارت‌ها تا حدی به توانایی دانش‌آموزان برای ارزیابی موثر از آن چیز که می‌دانید می باشد. اگر از آن چیز که می دانید آگاهی نداشته باشید با مشکل مواجه خواهید گردید.

فلاول درمورد دانش فراشناختی به سه مولفه تصریح کرده می باشد:

1- دانش متغیرهای شخصی: دانش متغیرهای شخصی، دانش کلی فرد در مورد نحوۀ یادگیری بشر و پردازش اطلاعات، و شامل اطلاعاتی مثل توانایی‌های حافظه، مراحل حافظه و ظرفیت آنها، نحوه مطالعه مطالب و هر فردی که درگیر یک تکلیف یادگیری می گردد بایستی نسبت به خود شناخت داشته باشد یعنی از توانایی‌ها و محدودیت‌هایش آگاه باشد و رفتار خود را بر اساس این دانش و آگاهی کنترل نماید. دانش‌آموزان موفق، دانش‌آموزانی هستند که از یادگیری خود آگاه هستند و بر آن نظارت دارند.

زمینه هایی که فرد دانش و کنترل خود را بدست می آورد عبارت اند از:

الف- تعهد: تعهد الزاماً به این معنا نیست که فرد از کاری که انجام می دهد لذت ببرد. بلکه گاهی اوقات ممکن می باشد نسبت به کاری که می خواهد انجام دهد علاقه نداشته باشد و یا حتی از آن متنفر باشد اما تعهد نسبت به انجام آن، در رسیدن به هدف های والا به فرد کمک می کند. دانش آموزان بایستی به این نکته توجه داشته باشند که برای موفقیت بایستی نسبت به کاری که می خواهند انجام دهند و نسبت به مطالب مورد یادگیری تعهد داشته باشند.

[1] Sungur

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان