تکه ای از متن پایان نامه :

  

(‏4‌.‌7)                                   Py-Gusset =Fybet≥Py brace

 

(‏4‌.‌8)                                 Pcr-Gusset=   Ebet≥Pmax

 

(‏4‌.‌9)                                     Lc= max{ L1, L2, L3 }

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

be عرض ناحیه ویتمور، t ضخامت ورق، Fy تنش تسلیم فولاد و k ضریب طول مؤثر ناحیه تورنتن می باشد. درصورتیکه ورق کمانش خارج از صفحه داشته باشد،2=K  اگر از کمانش خارج از صفحه ورق جلوگیری گردد،0.65 =K در نظر گرفته می گردد.

عرض ناحیه ویتمور صفحه اتصال مدل با در نظر داشتن این که عرض هسته مهاربند 0.1 متر و قسمتی از هسته که به صفحه اتصال جوش شده 0.4متر می‌باشد(در شکل 4-3 مشخص شده). با به دست آوردن تانژانت زاویه 30 درجه به دست می‌آید:

be=0.23+0.23+0.1 =0.56

Py Brace= 504960N

Fy= 240000000N/m2

240000000× 0.56 × t  ≥ 504960                                             t≥ 3.75 mm

1‌.1‌.1‌.1‌      با در نظر داشتن نتیجه به دست آمده در بخش 2-5-2 – در صورتی که در اتصالات، ورق تکی بهره گیری گردد، حداکثر ضخامتی که برای ورق می‌توان در نظر گرفت، بایستی برابر حداکثر ضخامت جان یا بال، تیر و ستون هسته مهاربند:

برای اتصال هسته به صفحه اتصال و صفحه مرکزی، شکافی در دو طرف هسته به عرض ضخامت صفحه اتصال 15 میلیمتر روی جان هسته ایجاد شده. هسته با المان پوسته‌ای و اندازه مش بندی 05.0 لحاظ شده‌می باشد.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه