عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

خسارت های که از صدمات جسمی و روحی ، در اثر حوادث هوایی به مسافر وارد می گردد قابل جبران هستند. میزان این گونه خسارات با در نظر داشتن صدمه وارد شده از سوی پزشک تعیین خواهد گردید، مشروط بر آنکه از مبلغ 250 هزار فرانک تجاوز نکند. ممکن می باشد صدمات وارد شده عواقب و آثار دیگری ایجاد نماید که موجب از کار افتادن عضوی یا اخلال در تأمین معاش زیان دیده  گردد. به عنوان مثال: مسافر صدمه دیده نقاش ماهری باشد که حادثه موجب از دست رفتن بینایی وی گردد.

چنانچه در زمان ورود صدمه تعیین کامل خسارت امکان پذیر نباشد مرور زمان دو ساله برای شکایت در نظر گرفته شده می باشد ماده اخیر الذکر چنین مقرر داشته می باشد:

“چنانچه در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به گونه پژوهش ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت[1].

صدماتی که به مسافر وارد می گردد صرفا جسمانی نیست و ممکن می باشد روح و روان مسافر را تحت تأثیر سوء خود قرار دهد، صدمات روحی ناشی از حملات هواپیماربایی و اسارت مسافران و در اختیار گرفتن هواپیما یا تهدید هواپیماربایان به بمب گذاری و انهدام هواپیما می تواند موجب ایجاد صدمات کنوانسیون ورشو نیز محدودیت  فوق برای آن هست یعنی فقط در صورتی خسارت معنوی قابل مطالبه می باشد که خطای سایر مسافرین و یا کارمندان خط هوایی منجر به ورود خسارت بدنی شده باشد.

با این حساب ،در حقوق بین المللی برای خسارت معنوی صرف بدون ورود خسارت بدنی وسیله جبرانی در نظر گرفته نشده می باشد.با در نظر داشتن همین معضلات می باشد که بعضی از کشورها مانند آمریکا پیشنهاد خروج از کنوانسیون را مطرح کرده اند.اگر در حقوق ما جبران خسارت معنوی در اقدام امکان پذیر بود شاید هواپیمای فوکر 100(که توضیحات کامل آن در فصل سوم اظهار خواهد گردید)در اصفهان سقوط نمی نمود زیرا به نقل از مسافرین تهران به اصفهان که در رای دادگاه نیز آمده،جان مسافرین از ترس ناشی از صداهای وحشتناک تولیدی در هواپیما به لب آمده بود و می خواستند به مرجعی شکایت کنند اما اگر شکایت هم میکردند به جایی نمی رسیدند. [2].

بند دوم:مقررات راجع به فوت و صدمه جسمی در پروازهای داخلی ایران

همانطور که در تاریخچه به اجمال اظهار گردید در ایران با گذشت زمان، تغییراتی در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی صورت پذیرفته می باشد. تا قبل از سال 1354 مقررات حاکم، مواد 516 و 517 قانون مدنی و موضوع اجاره متصدی حمل و نقل و مواد 377 تا 394 قانون تجارت موضوع قرارداد حمل و نقل بود. در موارد تعارض بین این دو

[1] . قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339

[2] . برای اطلاعات بیشتر:توپاابراهیمی شبیر،درآمدی بر خسارت معنوی در حقوق ایران،آثار اندیشه1388

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه