شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 ب) معایب

1-ضعف در دمای زیاد:

مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما کاهش یافته اگر دمای اسکت فلزی از 500 به 600 درجه سانتی گراد برسد تعادل ساختمان به خطر می افتد.

2-خوردگی و فساد فلز پیش روی عوامل خارجی:

قطعات مصرفی در ساختمان فلزی پیش روی عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته می گردد و مخارج نگهداری و محافظت آن زیاد می باشد.

3-تمایل قطعات فشاری به کمانش:           

با در نظر داشتن اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا کوچک می باشد تمایل به کمانش[1] در این قطعات یک نقطه ضعف به شمار می آید .

 

 

1-5   متغیرهای پژوهش

                                     جدول 1-1  متغیرهای پژوهش

ردیف عنوان متغیر تأثیر نوع و مقیاس واحد/ حالت اندازه گیری
وابسته مستقل کمی کیفی
پیوسته

 

گسسته اسمی رتبه­ای
1 شکل پذیری ü   ü        
2 مقاومت ü   ü       کیلو نیوتن
3 پریود   ü ü       ثانیه

[1] -buckling

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: