عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

 

(‏2‌.‌9)                                  P y  Gusset =Fy btPy Brac

 

(‏2‌.‌10)                             Pcr  Gusset=Pmax

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(‏2‌.‌11)                                   Lc= max{ L1, L2, L3 }

 

be عرض  ناحیه ویتمور، t ضخامت ورق، Fy تنش تسلیم فولاد و k ضریب طول مؤثر ناحیه تورنتن می باشد. در صورتیکه ورق کمانش خارج از صفحه داشته باشد، 2=K و اگر از کمانش خارج از صفحه ورق  جلوگیری گردد،.65 0=K  در نظر گرفته می گردد.

براساس تحقیقاتی که توسط آیکن، تسای و همکاران[40و41] بر روی اتصالات صورت گرفته‌می باشد،  نشان داده‌ شده‌، که در اثر کمانش خارج از صفحه قاب، ورق قبل از آنکه به ظرفیت فشاری نهایی خود برسد در راستای قطر)محل انتهای اتصال مهاربند به ورق ( کمانش می کند. در نتیجه برای اطمینان از پایداری اتلاف انرژی عضو BRB لازم می باشد که ظرفیت محوری ورق از مهاربند بیشتر باشد.

2- بهره گیری از سخت‌کننده‌ها در تمام طول لبه آزاد ورق، علاوه بر جلوگیری از کمانش خارج از صفحه ورق، موجب افزایش نیروی فشاری آن نیز می گردد.

3- بهره گیری از زوج ورق، موجب افزایش نیروی فشاری ورق می گردد، لیکن اگر زوج ورق با ضخامت زیاد در نظر گرفته گردد، تحت نیرو فشاری، سبب کمانش بال تیر می گردد و همچنین اگر ضخامت زوج ورق کم باشد، زوج ورق دچار کمانش خارج از صفحه می گردد.

1‌.1‌     مزایا و معایب مهاربند کمانش ناپذیر

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: