تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

2-2-2 برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت

مقالات زیادی در ارتباط با برآورد جریان ترافیک در کوتاه مدت هست. ساده‌ترین آنها بهره گیری از روش‌های آرام سازی می باشد. به عنوان مثال، Stephanedes و همکاران (1981) از روش ساده‌ی میانگین متحرک به مقصود برآورد جریان ترافیک 5 دقیقه‌ای برای کنترل لحظه‌ای بهره گیری کرده می باشد. پس از آن، Okutani وStephanedes  (1984) اعمال الگوریتم Kalman Filter را به مقصود برآورد حجم ترافیک شهری اجرا کردند. روش متداول دیگر میانگین متحرک جامع کاهنده خودکار[1]  (ARIMA)می باشد که برای اولین بار توسط Ahmed و Cook (1979) برای پیش بینی ترافیک تولید گردید. پس از آن، Davis و همکاران (1990) یک مدل واحد از ARIMA را برای پیش بینی فرموله کردن گلوگاه یک بزرگراه به کار بردند. Hamed و همکاران (1995) یک مدل برای پیش بینی حجم ترافیک شهری به کار بردند. Williams و همکاران (1998) روش فصلی ARIMA را برای پیش بینی جریان ترافیک شهری پیشنهاد دادند. به تازگی، به روش‌های غیر پارامتریک پرداخته شده می باشد. برای مثال، Smith و Demetsky (1996) عملکرد نزدیکترین همسایگی برای مدل رگرسیون غیر پارامتریک را آزمایش نمود. Clark و همکاران (1993) شبکه عصبی مصنوعی[2] (ANN) موثری را مطالعه کرده‌اند.

 

روش‌های پیشرفته‌تر مانند ARIMA، ARIMA فصلی ، Kalman Filter و ANN، ممکن می باشد برآورد دقیق‌تری را تولید کنند. با این حال، دو عامل برای محاسبه نیاز می باشد. اول این که آیا روش برای اجرا آسان می باشد. زیرا روش‌ها در سیستم کنترل رمپ لحظه‌ای نیاز به اجرا شدن دارند، پس بهتر می باشد که روش ساده‌تر باشد. به عنوان مثال، ANN برای اجرا کمی مشکل می باشد. عامل دوم، زمان محاسبه می باشد. به علاوه، رمپ‌ واکنشی مزیت‌هاي مشابهی با کنترل رمپ زمان ثابت دارد. با این تفاصیل این کنترل رمپ‌ها به علت توانایی‌شان براي جلوگیري از ازدحام برجسته‌اند.

[1]– Auto-Regressive-Integrated-Moving-Average

[2]– Artificial Neural Network

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه