تکه ای از متن پایان نامه :

 

 می­دهد که آن را متفرق کند. دستگاه تفرق اشعه ایکس وسیله مهمی برای شناسایی فازهای بلورین از روی مقایسه اطلاعات ساختارهای شناخته شده موجود بوده و تغییرات در مولفه­های مختلف سلول، آرایش، اندازه بلور و سایر مولفه­های ساختاری را تعیین می­کند. منبع آزمایشگاهی اشعه ایکس یک لامپ خلأ شیشه­ای می باشد که در آن الکترون­ها از یک فیلامنت[1] تنگستنی داغ آزاد شده، تحت ولتاژ بالا شتاب گرفته و به هدفی از فلز سنگین که با آب خنک می­گردد برخورد می­کند. از برخورد شدید الکترون­ها به فلز، مایع جهت سرد کردن نمونه و همچنین گرمکن­هایی جهت گرم کردن نمونه هست. نمونه مجهول و مرجع در دمای یکسانی نگه داری شده و تفاوت انرژی لازم برای این یکسانی حرارتی بر حسب تغییر دما رسم می­گردد. به بیانی دیگر نمونه مجهول و مرجع مقدار گوناگونی انرژی می­گیرند تا دمای آن­ها همیشه یکسان بماند.

مطالعه رفتار حرارتی نمونه­ها با بهره گیری از یک دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی با نام تجاری DSC 200F3 ساخت شرکت Netzsch کشور آلمان و تحت اتمسفر نیتروژن انجام گردید. به مقصود پاک کردن تاریخچه حرارتی نمونه­ها، حدود mg 10 از هر ترکیب درصد با سرعت حرارت دهی  ̊C/min10 تا دمای  ̊C100 گرم شده و به مدت 5 دقیقه در این دما باقی ماند. سپس برای مطالعه رفتار تبلور از حالت مذاب، نمونه­ها از دمای  ̊C100 تا  ̊C100- با همان سرعت سرد شده و به مدت 5 دقیقه در دمای  ̊C100- نگه داشته گردید. در نهایت نیز برای مطالعه رفتار ذوب، نمونه ها با همان سرعت   ̊C/min10 تا دمای  ̊C100حرارت داده شدند.

میزان درصد بلورینگی نمونه­ها () با بهره گیری از ارتباط 3-1 محاسبه گردید

Xc =   100%                                                                                                             (‏3‑1)

که ∆Hf آنتالپی ذوب اندازه­گیری شده توسط گرماسنجی روبشی تفاضلی ، ∆H*f آنتالپی ذوب پلی اتیلن 100% بلوری بوده که مقدار آن برابر با  J/g293 درنظر گرفته گردید و C کسر وزنی پلی اتیلن- اکتن در نانوکامپوزیت مورد مطالعه می باشد. 

1-1-1        آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری[2]

این میکروسکوپ مانند میکروسکوپ های الکترونی می باشد که در آن از پرتو الکترونی متمرکز شده برای به دست آوردن تصاویر بهره گیری می­گردد. در این میکروسکوپ، یک پرتو الکترونی مثل نور از درون نمونه عبور کرده و ساختار درونی نمونه را مشخص می­کند. هنگامی که الکترون­ها در میکروسکوپ الکترونی عبوری از درون نمونه عبور می­کنند، انرژی خود را از دست می­دهند و از طرف دیگر نمونه خارج می­شوند. الکترون­های خروجی دارای توزیع خاصی از انرژی هستند که مختص عنصر یا عناصر تشکیل دهنده نمونه می باشد. پرتو الکترونی عبور کرده از نمونه، روی یک صفحه فسفری متمرکز و سپس نشان داده شده و یا برای پردازش کامپیوتری گردید. تمام نانو کامپوزیت های پلیمری با سرعت حرارت دهی ˚C/min10 از دمای محیط تا 600 تحت محیط نیتروژن موردآزمون قرار گرفتند. تعدادی از نمونه ها نیز در محیط اکسیژن مطالعه شدند. فرآیند تخریب هم دمای تمامی نمونه ها نیز در 420 مورد مطالعه قرار گرفت.

1-1-1        آزمون تحلیل گرمایی مکانیکی

از این آزمون به مقصود مطالعه ضریب انبساط حرارتی و تغییرات طول نمونه با افزایش دما بهره گیری می گردد. محاسبه ضریب انبساط حرارتی و تغییرات طول نمونه ها با افزایش دما با بهره گیری از دستگاه  PL-TMAساخت شرکت Polymer Laboratory کشور انگلستان انجام گردید. سرعت حرارت دهی  3 در نظر گرفته گردید و تغییرات طول نمونه ها و ضریب انبساط حرارتی نمونه ها ثبت گردید.

 3Filament

 1Transmission electron microscopy

 

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: