شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

  

4-طراحی مفصل : در این مرحله به طراحی مفصل با جزئیات وکنترل آن پرداخته ومطابق با واکاوی الاستیک بایستی مقاومت خمشی مفصل همیشه بالاتر از مقدار درخواستی باشد.

انجام مدل طراحی خمیری(پلاستیک)طی مراحل زیرانجام می گیرد:

1-ارائه فرمول پیش طراحی: در این مرحله بعد از کنترل سختی مورد نیاز مفصل همانند مدل قبل یک فرمول پیش طراحی ارائه می گردد.

2-واکاوی خمیری: در این مرحله تعداد مفصلهای پلاستیک در سازه ومقاومت خمشی[1] مورد نیاز مفصل را با بهره گیری از ضریب امنیت[2]  افزایش داد.

3-طراحی مفصل وکنترل آن : در این مرحله نیز مقاومت مفصل 90درصد مقاومت مورد نیاز راتحمل کند.

 

 

 

 

 

[1] -Flexural strength

[2] -Factor of safety

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه