دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید . در صورت تاخیر در حمل و نقل ، گیرنده لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید . در صورت تاخیر در حمل و نقل ، گیرنده لوازم شخصی یا کالا بایستی شکایت خود را حداکثر ظرف 21 روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد” .

تعیین مدت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت می باشد که : زیرا هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تاخیر سپری نشده می باشد می توان صحت و سقم موضوع را می باشد . در خصوص تاخیر نیز اعلام گردد که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی نرسیده یا با تاخیر رسیده می باشد و تعداد روزهای تاخیر را اظهار نماید .

برای مثال : پس از تحویل کالا در فرودگاه مقصد به گیرنده ، معلوم می گردد که مقداری از وزن اصلی کالا دچار کسری شده می باشد . گیرنده بدون مطالعه بیشتر ، اعتراض کتبی خود را در خصوص مقدار کسر شده به شرکت ، مکتوب می سازد . پس از گذشت دو روز متوجه می گردد که مقداری از محموله نیز دچار شکستگی شده می باشد و بخشی از محموله هم هنوز نرسیده و با تاخیر وارد می گردد . در اینجا اعلام اعتراض قبلی زبان دیده در خصوص مقدار کالای کسر شده کفایت نمی کند ، بلکه بایستی بلافاصله به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض مکتوب در خصوص موارد جدید را اعلام نماید . چنانچه این اقدام در مواعد مشخص شده به اقدام نیاید و موعد سپری گردد دیگر نمی توان مسئولیتی را به شرکت منتسب نمود .

ممکن می باشد کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند 3 ماده 13 پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد :

“چنانچه متصدی حمل و نقل ، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که بایستی طی آن به مقصد برسد ، نرشیده باشد ، گیرنده مجاز می باشد حقوق ناشی از قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد “.

با در نظر داشتن ماده فوق ، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :

  1. شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید .
  2. کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد ، بایستی به مقصد می رسید نرسیده باشد .

در پرونده Dalton V.Delta Airline Inc

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه