دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تلف ، ضامن خسارت وارده می باشد چراکه مال مورد نظر، به واسطه ی فعل او (اعم از عمدی و سهوی) تلف شده می باشد[1].

البته تقصیر ، شرط نیست بلکه انتساب آن شرط می باشد یعنی اگر مال در دست فرد به علت سماوی تلف گردد ، ضامن نیست مثل آنکه باربری پایش بلغزد و بار ساقط شده و تلف گردد یا مال در دست فرد دچار صاعقه تلف گردد ؛ همچنین اطلاقات ادله ی قاعده موجب می گردد تا بلوغ و عقل هم برای ضمان ، شرط نباشد لذا اگر صغیر یا مجنون ، مالی را تلف کردند ضامن هستند . یکی از بزرگان حقوق در این باب می نویسد : در اتلاف ، کسی که مالی را از روی عمد و یا غیر عمد تلف کند مسئول می باشد اگرچه فاعل تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لاذم را کرده باشد[2].

لذا می توان اذعان نمود که در خصوص مسئولیت مدنی در نتیجه سوانح هوایی در جایی که اثاثیه و بار مسافر دچار آسیب گردد یا کلاً نابود گردد مسئولیت متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت از باب اتلاف بوده و بر مبنای این قاعده وی با فرض تقصیر ملزم به جبران خسارت می باشد؛ زیرا همانطور که در بالا اظهار گردید ، در این باب صرف انتساب زیان به یک فرد برای جبران خسارت کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر وی نمی باشد.

 

 

اساس مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال خسارات وارد شده به مسافر و کالا، پیمان ورشو 12 اکتبر 1929 و اصلاحیه لاهه 28 سپتامبر 1955 می باشد. این مقررات، شرکت های هواپیمایی را در قبال صدمات جسمی به مسافر، خسارت به لوازم شخصی و کالا و تأخیر در پرواز مسئول می داند. ماده 17 پیمان ورشو در خصوص مسئولیت در قبال صدمه جسمی به مسافر چنین مقرر می دارد:

متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی می باشد که در صورت فوت یا جرح یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر می گردد، مشروط بر  آنکه حادثه موجد خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.

ماده 18 نیز مسئولیت شرکت در قبال خسارت به لوازم شخصی و کالا را چنین اظهار می کند:

متصدی حمل و نقل، مسئول خساراتی می باشد که در صورت انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد می گردد. مشروط بر اینکه حادثه موجد خسارت حین حمل و نقل هوایی رخ داده باشد.

منطوق و مفهوم دو مواده اخیر موید آن می باشد که در پیمان ورشو، مسئولیت شرکت های هواپیمایی مسلم و قطعی در نظر گرفته شده و جبران خسارت را به هیچ امر دیگری منوط نکرده می باشد

[1] . محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی و مقاله قاعده اتلاف

[2] . امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، صفحه 393

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه