مواد - متالوژی

دانلود پایان نامه دانلود پروژه رشته مواد در مورد ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي – قسمت سوم

ساختار ميكروسكپي: ساختار ميكروسكپي فولاد آلياژي محتوي 0.8% كربن و 28% كرم در شكل هاي 345 و346 نشان داده شده می باشد.ساختار زمينه در اين فولاد فريتي به رنگ خاكستري همراه با مقدار كمي از Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

مقاله فارسی دانلود پروژه رشته مواد در مورد ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي – …

آلياژهاي ريختگي داراي ساختارهاي ميكروسكوپي متفاوتي هستند كه نسبت به نوع بهره گیری آنهابايكديگرتفاوت كلي داشته ودرمقابل تغيير در هر كدام از عوامل معين درآلياژخواص مشخصي ازان تغيير پيداميكند.دانه هاومرزدانه هايي كه درمناطق ستوني وهم Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

دنلود تحقیق رایگان دانلود پروژه رشته مواد در مورد ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي – …

ساختار ماكروسكپي فولاد ريختگي: با در نظر گرفتن عناصر محلول در مذاب فلز و آلياژ و اندازه شكل و خواص قالب و همچنين درجه حرارت و ريختن مذاب ان ساختارهاي مختلفي پس از انجماد در Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

تحقیق رایگان دانلود پروژه رشته مواد در مورد ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي – قسمت …

ساختار داخلي: در شكل 121 ساختار ميكروسكپي يك نمونه از چدني كه نيتروژن محتوي ان افزايش پيدا كرده نظاره مي گردد: نمونه تركيب شيميايي: كربن   سيليسيم   منگنز   گوگرد   فسفر   نيتروژن   كربن معادل 3.6         1.7          0.7       Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

دنلود تحقیق رایگان دانلود پروژه رشته مواد در مورد ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي – …

بمنظور جلوگيري احتمالي از اكسيده شدن چدن ماليبل مغز سياه عمليات حرارتي تابكاري چدنهاي مورد نظر در يك جو حفاظت شده انجام ميگيرد.در اين مرحله حدود تغييرات درجه حرارت از 150 تا 980 درجه سانتيگراد Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

دانلود مقاله فارسی دانلود پروژه رشته مواد در مورد ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي …

مي گردد: آلياژهاي قبل از يوتكتيكي كه اصلي ترين فاز تشكيل دهنده اين آلياژها فاز الفا-آلومينيوم بوده و فازهاي ديگر شامل يوتكتيك و تركيبات بين فلزي می باشد كه در زمينه قرار ميگيرند. آلياژ يوتكتيكي Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

دانلود مقاله فارسی دانلود پروژه رشته مواد درباره استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي- قسمت …

بخش عمده ي توليد قطعات ريختگي در قالب هاي ماسه اي انجام مي گردد. براي توليد يك تن قطعه ي ريختگي ممكن می باشد به 4 تا 5 تن ماسه ي قالبگيري نياز باشد. – Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

مقاله رایگان دانلود پروژه رشته مواد درباره استفاده از قالب هاي ماسه اي براي …

نسبت ما بين استحكام خشك به استحكام فشاري خشك به عنوان ملاكي براي ارتباط ما بين فرمولاسيون ماسه و بازدهي اقدام به كار مي رود. پايين بودن نسبت ذكر شده، مي تواند نشانگر به اقدام Read more…

By 92, ago
مواد - متالوژی

دانلود مقاله فارسی دانلود پروژه رشته مهندسی مواد با عنوان سوهان كاري – قسمت اول

معرفي سوهان روشهاي ايجاد آج سوهان انواع آج سوهان شماره سوهان اندازه سوهان انواع فرم سوهان عمليات سوهان كاري نكات حفاظتي در سوهان كاري نكات ايمني در سوهان كاري شابرزدن سوهان كاري: سوهان كاري يكي Read more…

By 92, ago